Kisértékű ügylet

A törvény értelmében „ügyleti bevételt nem kell megállapítani, ha az ügyletből származó bevétel a minimálbér 10%-át nem haladja meg, feltéve, hogy a bevétel megszerzésének napjára más, azonos tárgyú ügyletből a magánszemély nem szerez bevételt, továbbá az adóévben e bevételek összege a minimálbért nem haladja meg.”

A minimálbér összege 2021-ben 167.400 forint volt, aminek a 10%-a 16.740 forint.

Ha ennél kisebb összegű bevételeink keletkeznek és ezeknek a kisebb ügyleteknek az összesített bevétele kevesebb, mint az éves minimálbér összege, akkor ezt a bevételt nem kell figyelembe vennünk.

Fontos, hogy az alábbi feltételeknek együttesen kell teljesülnie:

  • egy nap csak egy ilyen kis összegű ügylet lehet
  • az adott napon ez nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 10%-át
  • éves szinten pedig nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér összegét

Példa:

1. 2021-ben 5.000.000 forintért vásároltunk kriptovalutát és egy szolgáltatási díjat kriptokártyánkkal kriptovalutából fizetünk, melynek összege minden hónapban 13.000 forint. Más bevételünk nem keletkezik ebben az évben.

Az SZJA bevallásunk az alábbiak szerint fog alakulni a 2021. évre vonatkozóan:

Az 5.000.000 forintot beírtuk a bevallásba, mint veszteség. A kisértékű ügyletből származó bevételünket azonban nem kellett szerepeltetnünk, hiszen megfeleltünk minden feltételnek (napi bevétel nem lépte át az éves minimálbér 10%-át és éves szinten sem léptük át a 167.400 forintot).

2. Az előző példánkat kiegészítjük azzal, hogy eladunk 1.000.000 forint értékben kriptovalutát is 2021-ben. Ekkor az alábbiak szerint fog kinézni a bevallásunk:

5.000.000 forint a kiadásunk és 1.000.000 forint a bevételünk, így az adott év összesített eredménye 4.000.000 forint veszteség lesz, amit a bevallás „a” oszlopában szerepeltetünk. A kisértékű ügyletet pedig továbbra sem vesszük figyelembe, hiszen teljesülnek a feltételek.

3. Folytassuk a példát azzal, hogy már december végén kifizetjük a 2022. január havi szolgáltatási díjat is, tehát további 13.000 forintot. Ebben az esetben már nem teljesül az, hogy az éves szinten kifizetett kis értékű ügyletek összege nem haladja meg a minimálbér összegét (13×13.000 forintot fizetünk ki, ami 169.000 forint).

Ebben az esetben a bevallásunkban már a teljes összeget figyelembe kell vennünk, tehát az 5.000.000 forintos kiadásunkkal szemben áll az 1.000.000 forintos kriptovalutaértékesítésből származó bevétel + az éves kisértékű ügyletek teljes összege, 169.000 forint. Így a bevallásunk a következőképpen néz ki: