21SZJA bevallás

2022. január 1-jétől bevezetésre kerültek a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem adózására vonatkozó szabályok. Átmeneti rendelkezés alapján (Szja. tv. 102. § (3) bekezdése) a magánszemély a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelmére vonatkozó szabályokat már a 2021. adóévre is alkalmazhatja.

Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött kriptoeszközzel végrehajtott ügyletek alapján az adóévben elért ügyleti nyereség.

Ügyleti nyereségről akkor beszélünk, ha a tárgyévi ügyletek révén megszerzett bevételek összege meghaladja a kriptoeszközök megszerzésére fordított tárgyévi igazolt kiadásokat.

Az ügyleti eredmény megállapítása során bevételként a kriptoeszköznek a kriptoeszköz átruházása, átengedése időpontjára megállapított szokásos piaci értéket kell figyelembe venni.

A NAV oldalán megjelent a 2021. évre vonatkozó SZJA bevallás nyomtatvány. A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelmet és annak adóját az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásban vagy az adóbevallási tervezet adatait kiegészítve kell az adózónak bevallania, és az adót a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig megfizetnie.

Az adóbevallásban egy sorban (164. sor) kell szerepeltetni a kriptoügyletekre vonatkozó adatokat.

Ha a 2021. évben elért ügyleti nyereség együttes összege több, mint az ügyleti veszteség együttes összege, akkor a jövedelmet a 164. sor „d” oszlopában kell feltüntetni, a 15%-os adót pedig ugyanezen sor „e” oszlopában kell bevallani.

Ha a 2021. évben elszámolt ügyleti veszteségek együttes összege meghaladja az ügyleti nyereség együttes összegét, akkor az így keletkezett „veszteséget” a 164. sor „a” oszlopában kell feltüntetni.

A bevallás elkészítésének, benyújtásának és az adó megfizetésének határideje 2022. május. 20.

Forrás: NAV